Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Noutăţi editoriale

O expertiză complexă a relațiilor interetnice din Republica Moldova

Autor: Dr. hab., prof. univ. Anatol Petrencu
Redactată pe baza tezei de doctor în istorie, susţinute cu brio de autoare în 2013, monografia respectă întru totul rigorile unei cercetări ştiinţifice aflate la intersecţia mai multor discipline: istorie, politologie, sociologie, imagologie, mentalităţi colective şi individuale, psihologie a maselor, antropologie etc.Descarcă

Eternul mare campion o carte-document

Autor: Dr. hab., prof. univ. Elena Constantinovici
Tudor Casapu – eternul campion este prima carte în colecția Legendele sportului moldovenesc inițiată de Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan” (Institut) și Centrul de Cercetări Enciclopedice al Academiei de Științe a Moldovei. Descarcă

Operele muzicale ale lui Dimitrie Cantemir din nou în actualitate

Autor: Acad. Andrei Eșanu, dr. Valentina Eșanu
Cel mai important reprezentant al dinastiei Cantemireștilor, stirpe de domni și nobili moldoveni, care s-a manifestat pe parcursul sec. XVII–XVIII, a fost Dimitrie Cantemir (1673–1723), om politic și de știință de prim rang în cultura românească și universală.Descarcă

Istoria demografică a Transilvaniei în anii primei conflagrații mondiale

Autor: Dr. hab. Nicolae Enciu
Abordând o perioadă distinctă din istoria Transilvaniei, – anii Primului Război Mondial, – autorul porneşte de la premisa că provincia a cunoscut mutaţii importante nu numai în plan politico-militar sau economicosocial, ci şi în cel cultural-mental, toate acestea influenţând direct şi imediat, în mod decisiv, regimul demografic.Descarcă

Un studiu analitic despre avatarurile limbii române în perioada sovietică

Autor: Dr. Lidia Codreanca
 Printre obiectele de studiu ale sociolingvisticii actuale se numără și acțiunile politice îndreptate asupra limbii. Politica lingvistică influențează evoluția limbii în calitatea sa de factor extralingvistic și conduce la crearea conștiinței lingvistice a locutorilor.Descarcă

Atenție, „CARTEA ROȘIE A REPUBLICII MOLDOVA”!

Autor: Dr. M. Timuș, dr. Elena Baban, dr. Ion Xenofontov
În 2015, la Editura „Știința” (director doctor inginer Gheorghe Prini) a văzut lumina tiparului a Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a treia, într-un tiraj de 3 000 de exemplare. Descarcă

Un volum de sinteză

Autor: Acad. Mihai Cimpoi
În colecția „Academica” a apărut volumul de sinteză al academicianului Gheorghe Duca, președintele Academiei de Științe a Moldovei, care inserează studii științifice și discursuri ținute cu diferite ocazii, precum și articole despre activitatea sa aparținând unor savanți
cunoscuți din republică și de peste hotarele ei.Descarcă

Un distins etnolog român, scos din anonimat

Autor: Dr. Victor Cirimpei
Avînd în vedere valoarea deosebită a puţin cunoscutului cercetător-etnolog (etnograf, sociolog, folclorist, istoric) şi publicist-patriot Nichita Smochină, ediţia dată reprezintă o evaluare competentă şi multilaterală a realizărilor acestui luminat român din stânga
Nistrului.Descarcă

Un eveniment editorial deosebit

Autor: Dr., conf. univ. Zoia Guțu
Astfel, coregrafia moldovenească a reuşit să acumuleze o experienţă destul de consistentă care trebuie pusă în valoare. Din acest punct de vedere, enciclopedia Baletul moldovenesc reprezintă un eveniment editorial exceptional în istoria baletului naţional.Descarcă

Contribuție la comoara cantemiriană

Autor: Dr. hab., conf. univ. Lilia Pogolșa
Monografia Viața și destinul lui Dimitrie Cantemir este o investigație științifică remarcabilă a profesorului universitar Victor Țvircun, doctor habilitat, figură proeminentă a lumii savante autohtone.Descarcă