Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Noutăţi editoriale

Un studiu consistent asupra evoluției Leului moldovenesc

Autor: Dr., prof. univ. Mihai Patraș
Lucrarea Moneda în Republica Moldova este editată sub egida Bibliotecii științifice centrale „Andrei Lupan” a Academiei de Științe a Moldovei şi are ca autori un grup de specialiști din ChișinăuDescarcă

Biobibliografie – o colecție monumentală

Autor: Dr.,conf.univ. Constantin Manolache, Dr. Ion Xenofontov
Prin aceste lucrări s-au pus în circuitul informațional științific biografiile și bibliografiile științifice complexe ale protagoniștilor, considerent expus cu lux de amănunte în concepția colecției, care însumează două dimensiuni: biografia științifică și bibliografia
(opera științifică a protagonistului).Descarcă

Despre „mina istoricăcu efect întîrziat”– conflictul transnistrean

Autor: Dr., conf. Silvia Corlăteanu-Granciuc
Astfel, elaborată pe parcursul a câtorva ani în cadrul Institutului de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei, a văzut lumina tiparului lucrarea Conflictul transnistrean. Culegere de documente și materiale (1989–2012).Descarcă

O sinteză pertinentă și argumentată despre vița de vie

Autor: Acad. Valeriu D. Cotea
Lucrarea Pagini din istoria şi actualitatea viticulturii este o sinteză a cunoştinţelor de bază privind cultura viţei de vie şi producerea vinului în Republica Moldova.Descarcă

O monografie enciclopedică consacrată mănăstirii rezistenței

Autor: Dr., prof. univ. Doru Radosav, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, România
Cercetarea realizată de Ion Xenofontov privind istoria complexului monahal Japca este una cu vădite intenţii monografice şi cu nemărturisite proiecţii exhaustive. Descarcă

O carte despre altă carte

Autor: Dr., conf. univ. Valentin Burlacu
O contribuție substanțială la reliefarea numeroaselor aspecte ce țin de mistificarea și demistificarea istoriei românilor o constituie cartea academicianului Ioan-Aurel Pop Istoria, adevărul și miturile, ajunsă la ediția a 2-a, revăzută, tipărită la Editura Enciclopedică
din București, în 2014.Descarcă

Un omagiu exegetic romancierului și publicistului Constantin Stere

Autor: Dr. Sergiu Cogut
Anul acesta oamenii de cultură din Republica Moldova i-au adus un omagiu lui Constantin Stere marcând astfel 150 de ani de la nașterea remarcabilului om politic, scriitor și profesor universitar.Descarcă

Un secol de la prima conflagrație mondială

Autor: Dr., conf. Silvia Corlăteanu-Granciuc
Reconstrucția adevărului istoric constituie un imperativ categoric. Tema Primului Război Mondial, conflict armat care a zguduit din temelie conștiința contemporanilor din cauza numărului mare de victime, a multiplelor consecințe economice, sociale, politice, demografice etc., a suscitat o atenție sporită în cercetările istoriografice din ultima perioadă.Descarcă

Managementul academic în folosul academismului, didacticii şi cercetării ştiinţifice

Autor: Acad. Grigore Belostecinic
Tratatul Managementul academic, avându-i ca autori pe academicianul Gh. Duca, preşedintele AȘM, și profesorul universitar Ion Petrescu, Membru de Onoare al AȘM și Doctor Honoris Causa al ASEM, este o operă ştiinţifică complexă, …Descarcă

Un eveniment remarcabil pentru stiința arheologică națională

Autor: Sergiu Bodean
Începutul anului 2015 a fost marcat de un eveniment deosebit pentru arheologia epocii neolitice din spaţiul pruto-nistrean. Este vorba despre publicarea volumului semnat de doctorul habilitat Valentin Dergacev şi doctorul Olga Larina consacrat vestigiilor culturii Criş din Republica Moldova.Descarcă