Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Portret

Membrul corespondent al AŞM Vasile Şalaru la 80 de ani

Autor: Acad. Ion Todera, dr. hab. Laurenţia Ungureanu, dr. hab. Elena Zubcov, dr. Petru Cocîrţă, dr. Boris Nedbaliuc
n. 26 septembrie 1934, s. Văratic, jud. Bălţi, azi raionul Râşcani.
Biolog, domeniul ştiinţific: algologie, hidrobiologie, biotehnologia algală, protecţia şi utilizarea raţională a resurselor vegetale.
Doctor habilitat în ştiinţe biologice (1972), profesor universitar (1975). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1995).
Descarcă

Dr. hab. Nicolae Băieşu la 80 de ani

Autor: Cerc. şt. Mariana Cocieru
Folclorist, domeniul ştiinţific: istoria folcloristicii, obiceiurile şi folclorul sărbătorilor calendaristice, folclorul copiilor.
Doctor habilitat în filologie (1994), profesor universitar (2004).
Descarcă

Membru corespondent al AŞM Victor Ghicavîi la 70 de ani

Autor: Academician Gheorghe Duca, academician Teodor Furdui, dr. Valentina Ciochină
Medic, domeniul de cercetare: farmacologia şi farmacoterapia.
Dr. hab. în medicină (1978), profesor universitar (1989). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2012).
Descarcă

Dr. hab. Ana Ştefârţă la 75 de ani

Autor: Dr. Eugenia Manea-Cernei, dr. Valentina Cantemir, acad. Teodor Furdui
Botanistă, domeniul de cercetare: paleobotanica.
Doctor habilitat în biologie (1997).
La 30 iulie a.c. doctorul habilitat Ana Ştefârţă trece vama Timpului – cei 75 de ani de la venirea pe lume şi cei 40 de ani de activitate ştiinţifică.
Descarcă

Acad. Alexei Simaşchevici la 85 de ani

Autor: M. c. Constantin Gaindric, M. c. Alexandru Dicusar, dr. hab., prof. Dormidont Şerban, Academician Leonid Culiuc, Academician Gheorghe Paladi, Academician Andrei Ursu
Fizician, domeniul de cercetare: fizica semiconductorilor şi energia fotovoltaică.
Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice (1979), profesor universitar (1981), membru corespondent (1989) şi membru titular al Academiei de ştiinţe a Moldovei (1992).
Descarcă

Membru corespondent al AŞM Ion Dediu la 80 de ani

Autor: Prof. dr. Gh. Mustaţă, Universitatea „A. I. Cuza” din Iaşi
Biolog, domeniul ştiinţific: biologia generală, ecologie, zoologie, protecţia mediului, hidrobiologie, ecologie politică.
Doctor habilitat în ştiinţe biologice (1978), profesor universitar (1981). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Descarcă

Dr. hab. Alexandru Burlacu la 60 de ani

Filolog, domeniul ştiinţific: critică şi istorie literară.
Doctor habilitat în filologie (2000), profesor universitar (2002).
Descarcă

Membru corespondent al AŞM Anatol Ciobanu la 80 de ani

Autor: Academician Gheorghe Duca
Lingvist, domeniul ştiinţific: gramatica limbii române, lingvistică generală (contrastivă) şi sociolingvistică. Doctor habilitat în filologie (1973), profesor universitar (1976). Membru corespondent al Academiei de ştiinţe a Moldovei (1992).
Descarcă

Acad. Alexandru Roşca la 80 de ani

Autor: Acad. Gheorghe Duca, dr. hab., prof. Victor Moraru, dr. hab., prof. Victor Juc
Filosof, domeniul de cercetare: dezvoltarea liberă a individului, cadrul teoretico-metodologic de examinare a oraşului şi satului ca elemente ale unui sistem integru, procesele integrative în sistemul „oraş-sat” şi dezvoltarea potenţialului uman. Doctor habilitat în filosofie (1988), membru corespondent (1992) şi membru titular (2000) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Descarcă

Dr. hab. Nicon Ungur la 60 de ani

Autor: Dr. Veaceslav Kulciţki
În zilele luminate de aprilie, când făptura omenească se bucură de căldura tot mai generoasă a primăverii, am avut un prilej deosebit să adresăm cordiale felicitări dr. hab. Nicon Ungur la cea de-a 60-a aniversare a sa. Am acceptat cu plăcere îndemnul colegilor de a scrie acest mesaj în virtutea faptului că de mult timp fac parte din minunata echipă de cercetători pe care o conduce, dar mai cu seamă datorită relaţiilor deosebite care ne leagă pe parcursul a câtorva zeci de ani.
Descarcă