Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Portret

De strajă sănătății publice Membrul corespondent al AŞM Viorel Prisacari la 70 ani

Autor: Acad. Gheorghe Duca, Acad. Ion Ababii, dr., conf. univ. Angela Paraschiv
La cei 70 de ani ai săi, spre bucuria şi recunoştinţa numeroşilor colegi, prieteni şi discipoli, îl avem alături pe profesorul universitar Viorel Prisacari, energic, sociabil, mărinimos, înzestrat cu harul investigaţiei şi pătrunderii în misterul ştiinţei, calităţi care-i conturează
personalitatea marcantă ce se bucură de notorietate în rândurile intelectualităţii din republică.

Cresctorul de cristale Academicianul Ernest ARUȘANOV la 75 de ani

Este recunoscut în Republica Moldova şi peste hotare ca cercetător de prestigiu în domeniile ce ţin de creşterea cristalelor, caracterizarea magnetică şi optică a materialelor binare şi ternare pentru fotovoltaică, termoelectricitate, optoelectronică şi spintronică.

Cucerind cetățile… Membrul corespondent al AȘM Mariana ȘLAPAC la 60 de ani

Mariana Şlapac este părintele unei noi discipline istorice – castelologia comparată, al cărei obiect de studi îl constituie evoluţia arhitecturii militare universale, privită prin prisma surselor, influenţelor și rezistenţelor la influenţe, paralelismelor şi replicilor creatoare.

Un prominent botanist ieșean - Academicianul Constantin TOMA la 80 de ani

Academicianul C. Toma relativ devreme s-a manifestat ca o personalitate cu un vast bagaj de cunoștințe profesionale, cu un impresionant număr de monografii publicate pe diferite domenii ale botanicii, biologiei vegetale și generale.

Un strălucit savant, diplomat și manager. Doctorul habilitat, profesorul universitar Victor ȚVIRCUN la 60 de ani

Doctorul habilitat, profesorul universitar Victor Țvircun este o personalitate bine cunoscută în știință, cultură, pedagogie și management nu numai la noi în țară, dar și departe de hotarele ei.

Profesorul Victor Moraru, decorat cu ordinul „STEAUA ITALIEI” în grad de cavaler

Autor: Dr., conf. Silvia Corlăteanu-Granciuc
La 14 iulie 2015, președintele Italiei, Sergio Mattarella, a semnat Decretul prin care profesorului Victor Moraru i s-a conferit Ordinul „Stella D`Italia” în grad de Cavaler.

Eugen Russev, fondator al științei academice din Republica Moldova, la 100 de ani de la naștere

Autor: M. c. Demir Dragnev, Dr. Ion Xenofontov
Pe parcursul a circa patruzeci de ani din perioada postbelică, istoricul și filologul Eugen Russev, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, intelectual de o deosebită erudiție și aleasă educație, era cunoscut drept un savant notoriu, autor al unor prestigioase lucrări științifice în domeniul istoriei culturii medievale din Moldova, unul dintre fondatorii și organizatorii științei academice, îndrumător al tinerilor cercetători.

Regizorul unei epoci teatrale, Doctor Honoris Causa al AŞM Ion UNGUREANU la 80 de ani

La 2 august 2015 maestrul Ion Ungureanu a sărbătorit 80 de ani. Meritele lui deosebite sunt bine cunoscute tuturor și onorate cu mai multe distincții și titluri.

Cercetătorul unor fenomene social-economice noi, Doctor Anatolii ROJCO la 70 de ani

O activitate ştiinţifico-didactică prodigioasă, dedicată științei și pregătirii cadrelor științifice de înaltă calificare, desfășoară pe parcursul a peste 45 de ani Anatolii Rojco.