Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Istorie

Problema Basarabiei în raporturile franco-britanice după războiul Crimeii (1856)

Autor: Cercet. șt. Eugen-Tudor Sclifos
Războiul Crimeii, început dintr-un „moft” al țarului Nicolae al II-lea de a pune mâna pe Constantinopol și de a da lovitura de „grație” „omului bolnav” al Europei, a dus la crearea unei coaliții occidentale în frunte cu „tandemul” franco-britanic.Descarcă

Poziţia nobilimii basarabene față de tentativele funcționarilor țariști de a suprima autonomia Basarabiei în anii 1813 – 1815

Autor: Dr. hab. Alexei Agachi
Problema luptei nobilimii basarabene împotriva tendințelor reprezentanților țarismului din administrația regiunii de a suprima în anii 1813 –1815 autonomia Basarabiei continuă să rămână actuală din punct de vedere științific.Descarcă

Geneza burgheziei basarabene sau cum au fost ratate posibilităţile constituirii unei burghezii comercial-industriale naţionale

Autor: Dr. hab., prof. univ. Valentin Tomuleţ
Geneza şi evoluţia burgheziei basarabene, în general, şi a celei comercial-industriale, în particular, a avut la bază numeroşi factori, atât de ordin economic, cât şi de ordin politic. Apariţia şi formarea ei a avut, de asemenea, premise interne şi externe.Descarcă

Nisporenii anilor 1918-1929 – oglinda vieții culturale și spirituale a Basarabiei interbelice

Autor: Dr. hab. Ion Chirtoagă, Institutul de Istorie al AȘM
Dominaţia îndelungată străină de sorginte imperială rusă a lăsat în spaţiul de la est de Prut o moştenire precară în domeniul culturii, inclusiv al învăţământului. La şedinţa „Sfatului Ţării” din 26 februarie/11 martie 1918, reprezentantul comunităţii evreieşti Sluţchi a declarat franc: „Învăţământul (de la est de Prut – n.n.) e într-un stadiu embrionar.Descarcă

La aniversarea unei mari descoperiri făcute de E. K. Zavoisky

Autor: Membru corespondent Ion Geru, Institutul de Chimie
Rezonanţa electronică paramagnetică, cunoscută de asemenea şi cu denumirea de rezonanţă electronică de spin (RES), a fost descoperită în anul 1944 de Evghenii Konstantinovici Zavoisky, conferenţiar la Catedra de fizică experimentală a Universităţii de Stat din Kazani (Federaţia Rusă).
Descarcă

Cantemirologia – trecut şi prezent. Considerente istoriografice

Autor: Dr. hab. Victor Ţvircun
Istoria vieţii, activităţii politice şi literare a domnitorului moldovean, Luminatului kneaz al Imperiului Rus şi al Sfântului Imperiu Roman, a trezit un viu interes al cercetătorilor pe parcursul multor decenii după dispariţia acestuia. Singura excepţie poate fi considerată cartea lui Mihail Shenda О состоянии просвещения в России в 1725 году, scrisă la Sankt Petersburg în vara aceluiaşi an însă publicată abia după un secol de la moartea autorului [1].
Descarcă

RASS Moldovenească – o altă Carelie sovietică în planurile cominterniste ale Rusiei (1924)

Autor: Dr. hab. Ion Şişcanu, Institutul de Istorie
Există numeroase lucrări care abordează punctul de plecare şi ţintele urmărite prin formarea Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldoveneşti (RASSM), lucrări care au generat diverse opinii şi chiar teorii întregi. Acestea sunt de ordin istoric, etnopolitic, sociocultural, religios, economic, geopolitic etc. [1].
Descarcă

C. Stere şi problema Basarabiei în Parlamentul României în perioada neutralităţii (sfârşitul anului 1915)

Autor: Dr. hab. Gheorghe E. Cojocaru, Institutul de Istorie
Ideile cu privire la marele război european şi idealul unităţii naţionale, pe care le-a expus în eseurile sale din 1914 – 1915 (România şi războiul european; Din carnetul unui solitar. Pentru ce sunt un trădător), rectorul Universităţii din Iaşi, deputatul liberal, omul de cultură şi de ştiinţă, publicistul Constantin Stere, născut în judeţul Soroca, cea mai autorizată voce în problema Basarabiei în instituţia legislativă de la Bucureşti, le-a apărat şi de la tribuna parlamentară.
Descarcă

Istoriografia sovietică a Primului Război Mondial între destalinizare şi neostalinism (1956-1985)

Autor: Dr. hab. Nicolae Enciu, Institutul de Istorie al AŞM
La începutul anului 1956, în Kremlin a explodat realmente o bombă, cu efecte de-a dreptul incalculabile pentru evoluţia ulterioară a URSS şi chiar pentru prăbuşirea imperiului comunist bolşevic în 1991 [1]. Astfel, în şedinţa secretă a delegaţilor
Congresului al XX-lea al PCUS din dimineaţa zilei de 25 februarie 1956, proaspătul lider sovietic Nikita Hruşciov (1894-1971) a citit faimosul raport „Cu privire la cultul personalităţii şi consecinţele sale” [2], măsurat de observatori în 20 000 de cuvinte.
Descarcă

Aşezământul de organizare administrativă a Basarabiei din 29 aprilie 1818

Autor: Dr. hab. Alexei Agachi, Institutul de Istorie al AŞM
Prin rescriptul din 29 aprilie 1818, adresat namesnicului Basarabiei generalului A. N. Bahmetiev, ţarul Alexandru I a aprobat Aşezământul de organizare administrativă a regiunii Basarabia, elaborat în anii 1816-1818.
Descarcă