Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Istorie

Simboluri heraldice academice noi (II)

Autor: Dr. Silviu Andrieş-Tabac
I. Stema şi drapelul Institutului de Filozofi e, Sociologie şi Ştiinţe Politice Simbolurile Institutului de Filozofi e, Sociologie şi Ştiinţe Politice, elaborate de subsemnatul în colaborare cu dr. Svetlana Ciumac şi desenate de pictorul Vitalie Ichim, au fost aprobate de Consiliul ştiinţifi c al Institutului la 20 noiembrie 2007 (proces-verbal nr. 8) şi de Comisia Naţională de Heraldică a Republicii Moldova la 17 iulie 2008 (proces-verbal nr. 185–III).Descarcă

Nicolae Iorga şi popoarele “născute într-o zodie fără noroc”

Autor: Acad. Kopi Kycyku, Tirana, Albania
Istoric cu o viziune clară asupra trecutului şi viitorului Europei, viziune împrospătată ciclic de un bagaj imens de informaţii şi de una dintre cele mai surprinzătoare memorii care i-au fost date omului să aibă, Nicolae Iorga ştia prea bine câte suferinţe poate produce în viaţa popoarelor balcanice imaginea negativă şi deseori superfi cială a acestora în restul continentului şi nu numai.Descarcă

Un nou pas în promovarea heraldicii academice: simbolurile Institutului Patrimoniului Cultural

Autor: Dr.Silviu Andrieş-Tabac
În conformitate cu dispoziţia Preşedintelui A.Ş.M. nr 01-194 din 29 iunie 2007 „Cu privire la elaborarea şi utilizarea simbolurilor instituţiilor din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei”, institutele academice au demarat procesul de elaborare a stemelor şi drapelelor proprii. Acest proces este nou pentru Republica Moldova şi A.Ş.M. este prima corporaţie din ţara noastră care încearcă să rezolve problema dotării cu steme şi drapele a instituţiilor subordonate per ansamblu.Descarcă

”Divanul...” lui Dimitrie Cantemir în limbile arabă şi engleză

Autor: Acad.Andrei Eşanu
Încă din timpul vieţii, dar mai ales după trecerea sa în lumea celor drepţi, opera lui Dimitrie Cantemir a căpătat o largă răspândire prin copii manuscrise şi ediţii în întreaga Europă. Un pas decisiv în această privinţă l-a avut efortul fi ului său, Antioh Cantemir care, plecând în misiunea sa diplomatică la Londra în 1732, a luat cu sine mai multe dintre scrierile tatălui său rămase până la acea dată în manuscrise olografe sau copii ale unor secretari ai săiDescarcă

O nouă disciplină comparată

Autor: Dr.hab. Mariana Şlapac
În ultimul timp, modelul comparatist devine dominant în cercetarea patrimoniului arhitectural universal. Acest lucru se datorează în mare parte profesorului bucureştean Gheorghe Curinschi Vorona. El introduce în familia disciplinelor comparate arhitectura comparată (Gheorghe Curinschi Vorona,  Introducere în arhitectura comparată, Bucureşti, 1991).Descarcă