Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Istorie

Cadrele pedagogice şi ştiinţifice în R.S.S. Moldovenească în perioada stalinistă

Autor: Membru corespondent al AŞM Valeriu Pasat
Evenimentele şi fenomenele care au avut loc în R.S.S. Moldovenească în anii 1940-1953 au jucat un rol cheie în istoria Republicii Moldoveneşti şi nu în ultimul rând în cultură, ştiinţă şi învăţământ. În afară de instituţiile de învăţământ superior, o anumită contribuţie la dezvoltarea culturală a Moldovei era adusă de instituţiile ştiinţifice. În anul 1946 la Chişinău a fost înfiinţată Baza moldovenească de cercetare ştiinţifică a Academiei de Ştiinţe a URSS.
Descarcă

Prinţesa Maria Cantemir între ficţiune artistică şi realitate istorică

Autor: Acad. Andrei Eşanu, Valentina Eşanu
În istoriografia modernă, mai cu seamă prin opiniile expuse la finele sec. al XIX-lea de istoricul rus Leonid Nicolaevici Maikov, prin interpretările sale îndoielnice, în lucrarea Княжна Мария Кантемир, ale unor informaţii memorialistice şi epistolare, treptat s-a impus în literatura istorică rusă (C.Valişevskii) şi cea românească (fiind vorba de P.P.Panaitescu şi G.Descarcă

Parlamentul independenţei şi conflictul transnistrean

Autor: Dr. Anatol Ţăranu
Parlamentul Independenţei al Republicii Moldova şi-a început activitatea încă sub puterea sovietică.Descarcă

Mişcarea democratică naţională şi declararea independenţei Republicii Moldova

Autor: Dr. Gheorghe Cojocaru
La 27 august 1991, pe fondul dezintegrării Uniunii Sovietice, Parlamentul a adoptat Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova. Prin acest Act, noul stat independent dobândea fundamentele legitime ale consacrării sale depline pe plan naţional şi, înainte de toate, pe cel internaţional.
Descarcă

File din istoricul Academiei de Ştiinţe (65 de ani de la formarea primelor instituţii academice din Republica Moldova)

Autor: Dr. Ion Jarcuţchi
După cum relevă istoricul dezvoltării ştiinţei, constituirea Academiei de Ştiinţe a Moldovei prezintă un rezultat firesc al tradiţiilor ştiinţifice şi culturale mai vechi, generate şi statornicite pe parcursul multor veacuri, o necesitate şi condiţie indispensabilă a dezvoltării durabile a societăţii moldoveneşti contemporane.Descarcă

Coloniştii germani în Basarabia

Autor: Dr.hab. Elena Ploşniţa
O salutară şi fructuoasă colaborare între Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei şi Moldova-Institut Leipzig s-a concretizat în luna octombrie 2010 într-o amplă expoziţie tematică intitulată sugestiv „Oameni cuvioşi şi harnici...” (Coloniştii germani în Basarabia). Mesajul expoziţional a oferit vizitatorilor o privire panoramică asupra istoriei de 125 de ani a coloniştilor germani în sudul Basarabiei.
Descarcă

Dimensiuni ale paralimbajului în discursul istoriei verbale

Autor: Dr. Ion Xenofontov, Secretar ştiinţific, Instituţia Publică „Enciclopedia Moldovei”
Istoria verbală (orală), prin „industria memoriei” extrasă de la actorii „istoriei mari” şi „istoriei mici”, creează fluxuri inovaţionale în comunicarea şi cunoaşterea omului. Investigaţiile de istorie verbală se bazează pe mărturiile din trecut, transmise prin viu grai de la o generaţie la alta. Cu alte cuvinte, există o istorie scrisă şi o istorie vie care se perpetuează şi se reînnoieşte de-a lungul timpului prin intermediul memoriei.
Descarcă

Consideraţii privind particularităţile regimului totalitar comunist din Moldova sovietică (1924-1991)

Autor: Dr. hab. Nicolae Enciu, cercetător ştiinţific coordonator, Institutul de Istorie, Stat şi Drept, AŞM
Totalitarismul comunist, nazist şi fascist: trăsături comune
În linii generale, totalitarismul constituie o formă de organizare şi funcţionare a societăţii în care statul controlează toate aspectele vieţii sociale şi individuale. Se consideră că termenul “totalitarism” a fost folosit prima dată de Benito Mussolini în
anii 1923-1925, pentru a denumi o stare a societăţii considerată ideală îndeplinirii ţelurilor fascismului.
Descarcă

Accesul la arhive în Republica Moldova, cu referire la depozitele speciale de stat din cadrul SIS şi MAI

Autor: Dr. în drept Mihai Taşcă, Secretarul Comisiei prezidenţiale pentru studierea şi aprecierea regimului comunist totalitar din R. Moldova
1. Cadrul juridic privind fondul arhivistic în Republica Moldova
Odată cu începutul destrămării URSS la sfârşitul anilor ‘80 al secolului trecut şi mişcările energice ale republicilor unionale spre independenţă, RSS Moldovenească, deopotrivă cu multe alte probleme de ordin juridic, social, economic, financiar etc., care trebuiau soluţionate, urma să rezolve una prioritară, de o importanţă deosebită pentru istoria noastră – soarta arhivelor pe teritoriul său.
Descarcă

Discurs la intrarea în Academia Moldovei

Autor: Adrian Păunescu, membru de onoare al AŞM