Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Istorie

Laudatio pentru poetul Adrian Păunescu, senator în parlamentul României

Autor: Acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM
Scriitorul Adrian Păunescu este un nume irepetabil şi inconfundabil, are nişa sa specială sau raftul său unic în biblioteca literaturii române. În anii totalitarismului, a reuşit, vorba lui Eugen Simion, „să mobilizeze masele”, îndeosebi noua generaţie, întru receptarea „poeziei şi muzicii tinere”, umplând până la refuz stadioanele României, realitate fără asemănare la scară planetară...”.
Descarcă

Ocuparea Basarabiei şi nordului Bucovinei – o consecinţă directă a înţelegerilor sovieto-germane din 23 august 1939

Autor: Dr. Gh. Cojocaru
Disputa istoriografică consacrată pactului Molotov-Ribbentrop, iniţiată în Europa de Est în anii de perestroika a lui Mihail Gorbaciov, are meritul de a fi introdus în circuitul ştiinţific o multitudine de documente şi fapte, practic necunoscute în fostul spaţiu sovietic, care, deşi nu s-a soldat cu descoperiri principial noi pentru istoriografia occidentală, facilitează o mult mai amplă abordare, reconstrucţie şi explicitare a acestui subiect dramatic.
Descarcă

Politici ale memoriei în Republica Moldova, în contextul proceselor de integrare europeană

Autor: Dr. Ludmila Cojocari
Imaginea celui de-al Doilea Război Mondial continuă să se reflecte în cel mai diferit mod, chiar dacă acest eveniment constituie o verigă comună a istoriei continentului european. În Estul Europei, memoria acestui eveniment de la bun început a devenit un instrument al politicilor imperiale, elaborat în cheia propagandei comuniste şi pus în acţiune prin mecanismele comemorării selective.Descarcă

Tricolorul național. Introducere în simbolistica vexilologică

Autor: Dr. Vlad MISCHEVCA
Scopul acestui articol este de a contribui şi pe această cale – academică – la popularizarea Zilei Drapelului de Stat – 27 aprilie – sărbătoare instituită recent prin lege. Aceasta urmează să redea compatrioţilor noştri sentimentul civic, legat de unul dintre simbolurile identitare esenţiale – Tricolorul naţional, românesc. Atribut şi simbol al Patriei, Tricolorul reprezintă statul şi expresia fiinţei noastre naţionale.Descarcă

O privire retrospectivă asupra anevoioasei despărțiri de Stalin (1956-1991)

Autor: Dr. Gheorghe COJOCARU
Până la formularea unei poziţii oficiale de respingere a atrocităţilor totalitare comuniste, primii care au condamnat dictatura bolşevică de pe malurile Nistrului au fost cei care au trecut prin ororile războiului civil din Rusia lui Lenin, care au cunoscut epoca colectivizării staliniste şi foametea din anii 1932-1933 din Ucraina Sovietică, care au căzut sub ghilotina ”troicilor” NKVD în anii 1937-1938, care au luat calea exodului la 28 iunie 1940 sau au fost smulşi în plină noapte de la vatra strămoşească şi trimişi cu bou-vagonul în SibeDescarcă

Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial

Autor: Dr. Silviu Andrieş-Tabac
La 5 martie 2010, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea privind instituirea medaliei jubiliare Crucea Comemorativă. Războiul al Doilea Mondial, care a fost promulgată de Preşedintele interimar al Republicii Mihai Ghimpu la 16 martie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 37-38, 19 martie, p. 7-8, art. 87 şi 88).
Descarcă

Muzica militară în descrierile cantemiriene

Autor: Dr. Victor GHILAŞ
Aflarea lui Dimitrie Cantemir în capitala Imperiului Otoman, ca ostatic, a coincis cu perioada când oastea era una din instituţiile de primă importanţă ale statului. Nu întâmplător militarii, numiţi askeri (de la tc. asker = soldat, miliţian,
armată regulară), făceau parte din lamura socială a musulmanilor. Expansiunea teritorială şi controlul administrativ al otomanilor asupra Orientului apropiat arab, Egiptului, ţărilor balcanice, Caucazului, a unei însemnate părţi din EuropaDescarcă

Conştiinţă istorică, identitate de stat şi identitate etnoculturală în Republica Moldova (Reînnodarea firului istoriei)

Autor: Dr. Gheorghe Cojocaru
În  epoca actuală a globalizării o societate care nu se îngrijeşte de memoria trecutului, nu-şi cultivă conştiinţa istorică  cu asiduitate, onestitate intelectuală, spirit critic care nu consideră libertatea de expresie drept o condiţie esenţială a dezvoltării sale are puţine şanse să facă faţă dinamicii contextului cultural mondial şi să se afirme în întreaga ei plenitudine şi diversitate.Descarcă

Agenda la iconografia Cantemireştilor. Un portret necunoscut al Smaragdei-Ecaterina Cantemir-Goliţâna

Autor: Acad. Andrei Eşanu, cercetătoare Valentina Eşanu
În paralel cu alte aspecte, de o atenţie deosebită în cercetarea vieţii şi activităţii diferitor reprezentanţi ai neamului Cantemireştilor s-a bucurat şi iconografia acestora. Problema în cauză a acumulat o interesantă bibliografie în plan european care, de altfel, cuprinde şi un bogat material ilustrativ. Informaţii sporadice privind portretistica Cantemireştilor conţin şi diverse lucrări apărute în ultima vreme.
Descarcă

Formarea statului medieval ţara moldovei: contribuţii istoriografice

Autor: Membru corespondent al AŞM Demir Dragnev
Apariţia statelor medievale este un eveniment de răscruce în istoria universală. Statul a dirijat dezvoltarea de mai departe a vieţii politice, sociale, economice şi culturale pe teritoriul care l-a controlat, a organizat sistemul lui de apărare, a stabilit relaţii cu alte ţări. Formarea statului medieval în general şi, implicit, a celui moldovenesc, este rezultatul unui proces de unificare a formaţiunilor prestatale preexistente pe măsura dezvoltării societăţii din punct de vedere social-economic şi politic.
Descarcă