Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Istorie

Nicolae Donici: dialectica vieţii şi creaţiei

Autor: Dr. hab. Veaceslav Ursachi, Academia de Ştiinţe a Moldovei
1. Dialectica creaţiei marelui savant
Creaţia marelui savant român basarabean Nicolae Donici este o materie complexă, care se încadrează între astronomie şi astrofizică, între cercetarea fundamentală şi inginerie.
Descarcă

Basarabia în viaţa şi opera lui V. A. Urechia

Autor: Dr. hab. Victor Moraru, Secţia Ştiinţe Sociale şi Economice a AŞM Dr. Zanfir Ilie, Biblioteca Judeţeană „V. A. Urechia”Galaţi, România
Există, în istoria fiecărui popor, personalităţi al căror loc în Panteonul culturii naţionale nu poate fi contestat. Este şi cazul lui Vasile Alexandrescu Urechia (1834-1901), un om de cultură total, integrând calităţile de scriitor, publicist, cercetător, profesor universitar şi politician.
Descarcă

Cu privire la dimensiunea demografică a ştiinţei istorice

Autor: Dr. hab., cerc. şt. coord.Nicolae Enciu, Institutul de Istorie al AŞM
Il n’est force et richesses que d’hommes (Nu există forţă şi bogăţii mai importante decât omul), – această maximă rostită cândva de către filozoful şi scriitorul politic francez Jean Bodin (1529-1596), a devenit celebră graţie formei concise şi, totodată, pregnante în care a fost definit elementul cel mai important al existenţei.
Descarcă

Monede medievale moldoveneşti din Ţara de Jos bătute la mijlocul secolului al XV-lea

Autor: Dr. Lilia Dergaciova, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
După moartea lui Alexandru I, la 1 februarie 1432, istoria Ţării Moldovei a fost deosebit de zbuciumată şi plină de lupte pentru putere. O perioadă destul de scurtă de timp, scaunul principatului a fost ocupat de Iliaş I, fiul mai mare al lui Alexandru, însă acesta n-a apucat să domnească niciun an întreg, fiind alungat de fratele său Ştefan II, în toamna anului 1433.
Descarcă

De la Basarabia la Republica Moldova. Frământări personale în contextul evenimentelor istorice

Autor: Academician Valeriu Pasat
Onorată asistenţă!
După cum s-a anunţat, subiectul pe care vreau să-l desfăşor în faţa Dvs. sună astfel: De la Basarabia la Republica Moldova. Frământări personale în contextul evenimentelor istorice.
De ce ţin să dezvălui aspecte anume ale acestei teme?
Descarcă

Luca Arbore în misiuni diplomatice ale lui Ştefan cel Mare

Autor: Cercetător ştiinţifi c Valentina Eşanu, Institutul de Istorie al AŞM
În ultima perioadă de domnie a lui Ştefan cel Mare, împreună cu Duma pârcălab – vărul domnului, cu Ioan Tăutul logofăt, Petre Clanău, spătar, Muşat Onică fost părcălab de Hotin, Isac vistier ş.a. un rol deosebit de important l-a jucat Luca Arbore, portar de Suceava (? - 1523).
Descarcă

Impactul congresului al XXII-lea al PCUS asupra ştiinţei lingvistice şi literaturii din RSS Moldovenească

Autor: Dr. Gheorghe Cojocaru, Institutul de Istorie al AŞM
După Congresul al XXII-lea al PCUS (din 17-31 octombrie 1961), care a impulsionat demascarea şi condamnarea cultului personalităţii lui Stalin, în paginile revistei „Voprosî literaturî” (din l. rusă, „Problemele literaturii”) s-a derulat o discuţie amplă referitoare la „literatura moldovenească”. Dezbaterea fusese lansată de literatul Iu. Kojevnikov, care publica în Nr. 1 al revistei, din ianuarie 1962, articolul Să avem o atitudine grijulie faţă de moştenirea clasică.
Descarcă

1948 – anul imensei jertfe a Academiei Române

Autor: Acad. Păun Ion Otiman, Academia Română
Academia Română, forul suprem al ştiinţei şi culturii româneşti, „persoană morală şi independentă în lucrările sale de orice natură”, după cum se menţionează în legea din anul 1879 [1], avea să primească, în vara anului 1948, cea mai grea lovitură din istoria ei de peste opt decenii.Descarcă

Savantul Petru Ungurean – personalitate notorie în oenologie

Autor: Acad. Boris Gaina, Academician coordinator, al Secţiei Ştiinţe agricole a AŞM
Primele elaborări ale savantului Petru Ungurean ţin de mecanismul oxidării vinurilor, tehnologie strâns legată de ameliorarea calităţii băuturilor alcoolizate tari, precum Madera, Heresul, Portwein-ul, Marsala, Malaga etc. Rezultatele obţinute au constituit baza tezei sale de doctor în oenologie susţinută cu brio în anul 1936 în Krasnodar, pe lângă Consiliul specializat al Institutului Politehnic din acest oraş. Industria vinurilor a obţinut astfel recomandări preţioase, teoretice şi practice, pentru producerea vinurilor tari, oxidate.Descarcă

Rădăcinile istorice ale Constituţiei

Autor: Membru corespondent al AŞM, Ion Guceac
Orice comunitate de oameni, organizată într-un stat, este constrânsă să-şi instituie o bază normativă care să reglementeze relaţiile sociale, economice, politice, raporturile juridice şi de altă natură, iar ideile şi principiile normative să le sistematizeze într-o lege fundamentală – constituţia statului respectiv.
Descarcă