Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Istorie

Relaţia dintre puterea sovietică şi populaţia Basarabiei în primul an de ocupaţie: 1940-1941

Autor: Drd. Sergiu Sîrbu, Dr. Valentin Burlacu
Anul 1940, prin evenimentele ce le însumează, se constituie într-un reper tragic pentru timpul istoric al naţiunii române. Aceasta de două decenii reuşise să se înscrie în familia popoarelor europene drept un stat efectiv integru ca teritoriu, dar şi suveran în acţiunile sale atât pe plan intern, cât şi pe cel extern. Însă expresia expansionistă a vectorilor politici dominanţi ai continentului a erodat evoluţia firească a României. Pactul Molotov-Ribbentrop şi Protocolul Adiţional Secret [10, p.Descarcă

Foametea din anii 1921-1923 şi refugiul din Transnistria: acţiunea română de ajutorare a etnicilor evrei

Autor: Vadim Guzun, Diplomat, Ministerul Afacerilor Externe al României
Exodul populaţiei înfometate din regiunea transnistreană, unul din efectele devastatoare ale primei mari foamete din spaţiul ex-sovietic, cunoscută în istoriografie ca „foametea leninistă”, a pus autorităţile statului naţional unitar român în faţa unui dosar umanitar şi de securitate cu implicaţii profunde atât în plan intern, cât şi extern.
Descarcă

Politica culturală din RSS Moldovenească: între discursul identitar românesc şi promovarea „moldovenismului”

Autor: Dr., conf. univ. Valentin Burlacu, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Declanşat imediat după retragerea trupelor sovietice (1958) şi amplificat odată cu implicarea în disputa chino-sovietică de la începutul anilor ’60, cursul României spre distanţare de Uniunea Sovietică (fără însă abandonarea modelului originar) şi promovarea unei politici independente pe plan internaţional, s-a accentuat la mijlocul deceniului respectiv. În acest context, anul 1964 a reprezentat un moment de cotitură în ceea ce priveşte relaţiile sovieto-române sub toate aspectele.
Descarcă

Politica conducerii RSS Moldoveneşti în domeniul învăţământului în perioada 1944-1953. „Şcoala nouă” de sorginte sovietică

Autor: Academician Valeriu Pasat
Anii 1940-1941 şi 1944-1953 au jucat un rolcheie în istoria tuturor domeniilor vieţii RSS Moldoveneşti. Au fost nişte etape istorice complexe, dar şi tragice, marcate de ororile războiului şi de oprimarea stalinistă.
Descarcă

Perceperea operei lui Dimitrie şi Antioh Cantemir în Germania secolului al XVIII-lea

Autor: Dr. hab. Gheorghe Bobână, Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice, AŞM
Opera lui Dimitrie Cantemir era cunoscută în Germania încă din timpul vieţii celebrului cărturar român. Receptarea ei a început odată cu alegerea sa la 1 august 1714 ca membru de onoare al Academiei de Ştiinţe din Berlin (în acea perioadă Societatea ştiinţifică Berlineză), la recomandarea baronului Heinrich von Huyssen, la rândul său membru de onoare al acestei Societăţi, aflat în anturajul lui Petru I.
Descarcă

Raporturile lui Ştefan cel Mare cu marea boierime în primii ani de domnie

Autor: Cerc. Valentina Eşanu, Institutul de Istorie, Stat şi Drept, AŞM
Interesul enorm faţă de domnia glorioasă a lui Ştefan cel Mare i-a determinat pe mulţi istorici să-şi plece fruntea asupra hrisoavelor şi letopiseţelor din epoca sa, încercând pe această cale să pătrundă în miezul adevărurilor.
Descarcă

Историографические образы нации: картa молдавского княжества в период правления Штефана чел Маре (1457-1504)

Autor: Докт. ист. наук Ceрджиу Табунчик, Институт Истории, Государства и Права Академии наук Молдовы
В 2007 году молдавские исследователи Серджиу Табунчик и Георге Николаев выпустили планшет с исторической картой и иллюстрациями Ţara Moldovei în timpul domniei lui Ştefan cel Mare şi Sfânt. Ţinuturi, oraşe, cetăţi, ctitorii, aşezări rurale atestate documentar [Молдавское княжество во время правления Штефана чел Маре ши Сфынт].
Descarcă

Evenimentele din 1812 şi consecinţele lor

Autor: Acad. Andrei Eşanu
– Distinşi participanţi la conferinţă,
Excelenţa Voastră Domnule Eurodeputat Ioan Mircea Paşcu!
Dintru început ţin să va mulţumesc pentru invitaţia de a participa la această conferinţă organizată de Parlamentul European, considerând-o de mare onoare pentru mine. Întrucât timpul rezervat este limitat, în scurta mea comunicare voi încerca să prezint sumar evenimentul care s-a produs cu 200 de ani în urmă pe meleagurile Ţării Moldovei şi consecinţele acestui act politic.
Descarcă

Academia Română şi Basarabia

Autor: Acad. Dan Berindei, vicepreşedinte al Academiei Române
Cu două veacuri în urmă, luna mai, în mod firesc o lună de speranţă şi lumină, a reprezentat un moment întunecat, în care locuitorii principatului Moldovei s-au văzut sortiţi la o nefirească despărţire, iar Prutul n-a mai fost o punte, ci a devenit o graniţă înăuntrul unei ţări. Momentul acestei nefireşti separări a fost descris de Manolache Drăghici şi evocarea sa, plină de tragism, o citim şi astăzi cu adâncă emoţie.
Descarcă

Unele considerente privind istoria conflictului secesionist de la Nistru

Autor: Dr., conf. univ. Anatol Ţăranu
Recent au fost comemoraţi 200 de ani de la semnarea Tratatului de la Bucureşti între Imperiul Otoman şi Imperiul Ţarist, prin care principatul Moldovei, prin forţa armelor, a fost dezmembrat în două. Acest act dramatic al istoriei naţionale comportă profunde rezonanţe şi în contemporanitatea noastră.
Descarcă