Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Istorie

Dimitrie Cantemic și Constantin Brâncoveanu. Istoria rivalității

Autor: Dr. hab. Victor Ţvircun
În baza unor materiale noi din arhive, precum şi a publicaţiilor de documente şi studii speciale, autorul încearcă să acopere golurile şi să elimine incoerenţele care se mai întâlnesc în publicaţiile dedicate relaţiilor dintre ei.Descarcă

Misiunea lui P.P. Svinin în Basarabia (septembrie 1815 – aprilie 1816)

Autor: Dr. hab. A. Agachi
Guvernanţii ţarişti nu au dat răspuns direct la protestele şi cerinţele nobilimii basarabene expuse în „jalobele” şi memoriul din anul 1814 [1, p.115-122] şi nici nu au întreprins măsuri pentru ameliorarea situaţiei politice şi social-economice din Basarabia, deoarece până la sfârşitul anului 1815 ţarul Alexandru I s-a aflat la Congresul de la Viena.Descarcă

Teoria plebiscitului în viziunea istoricului și juristului Alexandru V. Boldur

Autor: Dr. hab. N. Enciu
Semnarea Tratatului de la Paris din 28 octombrie 1920, prin care marile puteri – Franţa, Marea Britanie, Italia şi Japonia – recunoşteau unirea Basarabiei cu România [1], a aşezat pe o nouă bază relaţiile româno-sovietice, din punctul de vedere al normelor dreptului internaţional.Descarcă

130 de ani de la nașterea lui Alexandru V. Boldur – cercetător al istoriei Basarabiei în context românesc și european

Autor: M. c. Demir Dragnev
Fondarea, acum 70 de ani, a primelor instituții academice din Republica Moldova, s-a bazat pe o bogată tradiție a vieții științifice de pe ambele maluri ale Prutului, inclusiv în domeniul științelor istorice.Descarcă

Înfometarea Moldovei postbelice sub regimul sovietic (1946–1947)

Autor: Dr. Anatol Țăranu
Foametea postbelică din RSS Moldovenească a fost o temă „tabu” în istoriografia sovietică. Doar de la sfârşitul anilor 1980 – începutul anilor 1990, când graţie politicii de perestroika iniţiată de Gorbaciov încep dezbateri publice intense pe un şir de subiecte interzise ale trecutului, demarează şi procesul haşurării aşa-ziselor „pete albe” ale istoriei.Descarcă

Presa periodică din RSSM în contextul politicii privind mass-media în perioada lui N. Hrușciov

Autor: Dr. Mariana Bagrin
La un deceniu de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, în condiţiile existenţei unor grave probleme interne de natură social-economică, a unui regim dictatorial ce presupunea absenţa oricăror drepturi şi libertăţi democratice şi pericolului real de a face faţă unei noi conflagraţii mondiale, în URSS se resimțea acut necesitatea unor politici și schimbări.Descarcă

Stratagema propagandei sovietice în „războiul de iarnă” cu Finlanda

Autor: Drd. Daniela Şişcanu
Marele Knezat finlandez, înființat în 1809, după anexarea Finlandei de Imperiul Rus, a avut, de-a lungul secolului al XIX-lea, o autonomie suficient de largă, constituție proprie, legislație proprie și parlament. Guvernarea era realizată de Senat, acesta fiind condus de general-guvernatorul rus [2].Descarcă

Din istoria vitiviniculturii Moldovei (de la origini până în secolul al XVIII-lea)

Autor: Dr. Dumitru Bratco, cerc. Vasile Haheu
Producţia vitivinicolă medievală reprezintă o continuare a tradiţiilor precedente. Evoluţia firească a ramurii este întreruptă la sfârşitul secolului al XIX-lea sub influenţa negativă a filoxerei.Descarcă

Un congres al scriitorilor cu impact istoric

Autor: Acad. Mihai Cimpoi
Printre evenimentele cu deosebită rezonanţă istorică, ce au anticipat procesele Renaşterii naţionale basarabene, a fost, indiscutabil, Congresul al III-lea al Scriitorilor desfăşurat în zilele de 14-15 octombrie 1965.Descarcă

Învăţământul primar şi secundar din Bucovina, în perioada 1869–1918

Autor: Dr. Constantin Ungureanu
Anul acesta s-au împlinit 240 de ani de la anexarea nordului Moldovei de către Imperiul Habsburgic, teritoriu care avea să se numească Bucovina.Descarcă