Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Portret

De strajă patrimoniului cultural. Dr. hab. Victor GHILAŞ la 60 de ani

Autor: Dr. hab. Aurelia hanganu, Dr. hab., prof. Aurelian Dănilă
Cea mai importantă contribuţie a lui Victor Ghilaş rămâne a fi, indiscutabil, cercetarea în domeniul moştenirii muzicale a lui Dimitrie Cantemir

Strategul societății informaționale. Membrul corespondent al AȘM Constantin GAINDIRC la 75 de ani

Autor: -
Prin activitatea ştiinţifică prodigioasă, profesorul Constantin Gaindric a contribuit la dezvoltarea matematicii şi informaticii, precum şi la pregătirea cadrelor de înaltă calificare.

Un istoric de talie europeană. Membrul corespondent al AŞM Demir DRAGNEV la 80 de ani

Autor: -
Membrul corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, profesorul universitar, doctorul habilitat în ştiinţe istorice Demir Dragnev este la ora actuală protagonistul uneia din cele mai strălucite şi impresionante cariere în domeniul cercetării istorice academice şi
în cel al învăţământului istoric superior din Republica Moldova.

Un explorator apreciat al zonei de interferență dintre istorie și filosofie. Doctorul habilitat Gheorghe Bobână la 70 de ani

Autor: -
Într-un domeniu foarte important al existenţei – viaţa spirituală a poporului nostru – Gheorghe Bobână, într-adevăr, s-a impus ca măsură a lucrurilor prin toate manifestările sale științifice, contribuind prin eforturile spirituale la scoaterea din anonimat a
filosofiei românești.

Un venerabil septuagenar. Doctorul în ştiinţe Andrei DORUC la 70 de ani

Autor: -
Medicul şi omul de ştiinţă Andrei Doruc și-a făurit destinul dintr-o aprigă dorinţă de a veni în ajutor oamenilor, din avântul pornirii tinereşti.

Rectorul Academician versus Academicianul Rector. Academicianul Maria DUCA la 60 de ani

Autor: -
De-a lungul carierei sale, Maria Duca a îndeplinit cu responsabilitate şi abnegație misiunea de a forma oameni de știință în spiritul valorilor şi principiilor academice pe care le promovează constant.