Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Portret

Creatorul hibrizilor de porumb speciali. Dr. hab. Vasile ŢÎGANAŞ la 75 de ani

Doctorul habilitat în ştiinţe agricole, conf. univ., Vasile Ţîganaş, s-a născut la 15 martie 1940 în satul Ohrincea, raionul Criuleni, într-o familie de ţărani. A absolvit Colegiul Agricol din satul Ţaul, raionul Donduşeni (1963 –1967). Activează ulterior în calitate de şef de sector în gospodăria agricolă din satul natal (1967 – 1969).Descarcă

Autoportret mozaical. Dr. Victor CIRIMPEI la 75 de ani

Victor Cirimpei, venitul pe lume în a 15-a zi de făurar acum 75 de ani, își realizează un autoportret în numai 15 rânduri în cartea apărută acum un an și jumătate:: „Prezentul volum, cu 30 de capitole variate ca dimensiuni, grupate în 5 secțiuni cvasitematice,
oferă tratamente conceptuale pentru comicul folcloric, literar, politic-național dar și injecții contra „maladiilor” cu pricina.Descarcă

Deschideri către valori. Academicianul Haralambie CORBU la 85 de ani

Activitatea academicianului Haralambie Corbu e marcată de deschiderea către valorile patrimoniului nostru spiritual şi cultural. Pentru a conştientiza contribuţia generaţiei de critici şi istorici literari din care face parte şi omagiatul nostru este necesar să revenim la disputele în jurul valorificării moştenirii literare.Descarcă

Cunoscătorul de izvoare. Dr. hab. Ion CHIRTOAGĂ la 70 de ani

Istoric de excepție, mare cunoscător de izvoare, modest și bun coleg de breaslă – sunt epitete ce-l cuprind plenar pe Ion Chirtoagă, doctor habilitat în istorie, cercetător științific principal la Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei. Aniversarea onorabilă și figura-i incontestabilă de specialist notoriu în știința istorică ne permit să venim cu unele caracteristici, fie și lapidare, ale acestui nume cunoscut în domeniul epocii medievale și moderne.Descarcă

În lumea numelor. Dr. Maria COSNICEANU la 80 de ani

Maria Cosniceanu, doctor în filologie, conferenţiar cercetător, conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific coordonator, s-a născut în satul Temeleuţi, jud. Soroca. După absolvirea Universităţii de Stat din Moldova şi un an de profesorat în Şcoala medie nr.Descarcă

Criticul revizuirilor literare. Dr. hab. Ion CIOCANU la 75 de ani

Ion Ciocanu face parte din cohorta de critici şaizecişti – M. Cimpoi, M. Dolgan, N. Bileţchi, E. Botezatu, A. Gavrilov, A. Hropotinschi, V. Badiu, S. Pânzaru, T. Melnic, Gh. Mazilu, V. Senic ş.a. – care a venit în literatură în anii dezgheţului hruşciovian. Marea majoritate dintre ei, critici de profesie cu grade ştiinţifice, s-au format ca autodidacţi, chiulind-o de la orele unor profesori penibil de ridicoli, rătăciţi pe la catedre, îndoctrinaţi fără milă de sistemul regimului totalitar.Descarcă

Model de inteligență condensată. Academicianul Valeriu CANŢER la 60 de ani

La începutul lunii februarie, comunitatea științifică din Republica Moldova a celebrat cea de-a 60-a aniversare de la nașterea academicianului Valeriu Canțer, personalitate marcantă a științei moderne din Republica Moldova, recunoscută la nivel internațional.Descarcă

Mână-n mână cu succesul. Academicianul Ion TIGHINEANU la 60 de ani

Colegul nostru Ion Tighineanu impresionează, pe parcursul anilor, prin multiple activităţi, fie în postura de vicepreşedinte sau prim-vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe, fie în calitate de cercetător ştiinţific sau profesor universitar.Descarcă

Academicianul Andrei Ursu la 85 de ani

Autor: Dr. hab. Petru Cuza, dr. Iurie Bejan, dr. Vasile Stegărescu, dr. Ghenadii Sârodoev, dr. Ion Marcov, dr. Aureliu Overcenco, Stela Curcubăt, Vera Crupenicov, dr. hab. Maria Nedealcov, dr. Nicolae Boboc, m.c. Ion Dediu, dr. Anatol Tărâţă, dr. Petru Cocârţă, Alexandru Vataman, Mihail Petric.
n. 20 decembrie 1929, Străşeni.
Biolog, domeniul ştiinţific: pedologie, geografia solurilor, ecologie.
Doctor habilitat în ştiinţe biologice (1978), profesor universitar (1992). Membru corespondent (1984) şi membru titular (1989) al Academiei de ştiinţe a Moldovei.
Descarcă

Dr. hab. Boris Boincean la 60 de ani

Autor: Acad. Gheorghe Duca, acad. Mihail Lupaşcu, acad. Teodor Furdui
n. 23 noiembrie 1954, s. Vancicauţi, raionul Noua-Suliţa, regiunea Cernăuţi.
Agrotehnician, domeniul de cercetare: pedologia aplicată, agrotehnica, agroecologia, agrochimia, fitotehnia.
Doctor habilitat în ştiinţe agricole (1998), profesor cercetător (2009).
Descarcă