Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Portret

Un împătimit de investigații arhivistice

Autor: Dr. Dumitru Apetri
Regretatul cercetător literar Sava Pânzaru face parte din generaţia năpăstuită de trei calamităţi sociale anii de foc 1941–1945, foametea din 1946–1947 şi şiragul de deportări staliniste.

Iurie Perlin - 100 de ani de la naștere

Autor: Dr. Iulia Malcoci
Profesorul universitar Iurie Perlin a crescut într-o familie de intelectuali, casa lor fiind vizitată de personalități proeminente.

Un ilustru savant din breasla energeticienilor. Academicianul Vitalie POSTOLATI la 80 ani

Autor: Acad. Gheorghe Duca, Acad. Ion Tighineanu, Dr. hab. Veaceslav Ursachi
Destinul viitorului academician a fost legat de la bun început de dezvoltarea sistemului energetic al Moldovei.

Distins savant în fiziologia plantelor. Academicianul Gheorghe ȘIȘCANU la 85 de ani

Autor: Acad. Teodor Furdui, Acad. Gheorghe Duca
85 de ani din ziua naşterii şi circa șase decenii de activitate ştiinţifico-organizatorică, didactică şi publică a academicianului Gheorghe Șișcanu se constituie într-un prilej de zile mari pentru a face bilanțul unei activități prodigioase.

Un cercetător de frunte în domeniul oenologiei. Academicianul Boris GAINA la 70 de ani

Autor: Acad. Ion Tighineanu, Acad. Teodor Furdui, Dr. Gheorghe Tudorache
La dezvoltarea viticulturii și vinificației moldovenești a contribuit o cohortă numeroasă de savanți, printre care se numără
și academicianul oenolog Boris Gaina.

Contribuție la evaluarea procesului literar. Membru-corespondent al AȘM Nicolae Bilețchi la 80 de ani.

Autor: Dr. hab. Ion Ciocanu
Totodată, am înţeles – acum mai bine și mai profund – că cercetătorul literar Nicolae Bileţchi are și o certă vocaţie de povestitor interesant, de publicist/eseist de calitate.

Sinonim cu arta sunetelor. Academicianul Eugen Doga la 80 de ani.

Autor: Acad. Gheorghe DUCA, Dr. Violina GALAICU, Dr. hab. Victor GHILAȘ
Statutul de academician al lui Eugen Doga mai are un specific. El nu se asociază, ca în cazul altor membri ai corpului academic, doar cu domeniul de cercetare sau creaţie în care se manifestă. Pe Eugen Doga este greu să-l încadrezi într-o direcţie sau alta. El parcă vine de pretutindeni și le îmbrăţișează pe toate.

Deschizătorul de drumuri, mereu primul. Academicianul Alexandru Ciubotaru la 85 de ani.

Autor: Acad. Aurelian GULEA, Dr. Alexandru TELEUȚĂ, Dr. Ion ROȘCA
Personalitate marcantă în știinţă cu competenţe deosebite, a avut o ascensiune vertiginoasă. Meritele sale de-a lungul anilor au fost apreciate în ţară și peste hotarele ei.

Savantul de renume mondial și BioR-ul. Academicianul Valeriu Rudic la 70 de ani

Autor: Acad. Teodor FURDUI, Acad. Gheorghe DUCA, Acad. Aurelian GULEA, Acad. Ion TODERAȘ, Dr. Valentina CIOCHINĂ, Dr. Liliana CEPOI, Dr. Alexandru CHIRILOV, Dr. Svetlana CODREANU, Dr. Vera MISCU
 Indiscutabil, acad. V. Rudic este un savant de renume mondial în domeniul microbiologiei, ficobiotehnologiei, în elaborarea preparatelor medicamentoase având o largă paletă de infl uență cu caracter sanogen, cum este BioR.

O stea în lumea matematicienilor. Academicianul Mitrofan Cioban la 75 de ani

Autor: Dr. hab., prof. univ. Laurențiu Calmuțchi, Acad. Ion Tighineanu
Înzestrat cu o inepuizabilă energie creatoare și putere de muncă, cu dragoste de oameni și responsabilitate pentru destinul lor, academicianul Mitrofan Cioban este o personalitate remarcabilă, un bărbat al neamului, iar pe segmentul profesional – o Stea pe firmamentul matematicii.