Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Portret

Un strălucit savant, diplomat și manager. Doctorul habilitat, profesorul universitar Victor ȚVIRCUN la 60 de ani

Doctorul habilitat, profesorul universitar Victor Țvircun este o personalitate bine cunoscută în știință, cultură, pedagogie și management nu numai la noi în țară, dar și departe de hotarele ei.Descarcă

Profesorul Victor Moraru, decorat cu ordinul „STEAUA ITALIEI” în grad de cavaler

Autor: Dr., conf. Silvia Corlăteanu-Granciuc
La 14 iulie 2015, președintele Italiei, Sergio Mattarella, a semnat Decretul prin care profesorului Victor Moraru i s-a conferit Ordinul „Stella D`Italia” în grad de Cavaler.Descarcă

Eugen Russev, fondator al științei academice din Republica Moldova, la 100 de ani de la naștere

Autor: M. c. Demir Dragnev, Dr. Ion Xenofontov
Pe parcursul a circa patruzeci de ani din perioada postbelică, istoricul și filologul Eugen Russev, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, intelectual de o deosebită erudiție și aleasă educație, era cunoscut drept un savant notoriu, autor al unor prestigioase lucrări științifice în domeniul istoriei culturii medievale din Moldova, unul dintre fondatorii și organizatorii științei academice, îndrumător al tinerilor cercetători.Descarcă

Regizorul unei epoci teatrale, Doctor Honoris Causa al AŞM Ion UNGUREANU la 80 de ani

La 2 august 2015 maestrul Ion Ungureanu a sărbătorit 80 de ani. Meritele lui deosebite sunt bine cunoscute tuturor și onorate cu mai multe distincții și titluri.Descarcă

Cercetătorul unor fenomene social-economice noi, Doctor Anatolii ROJCO la 70 de ani

O activitate ştiinţifico-didactică prodigioasă, dedicată științei și pregătirii cadrelor științifice de înaltă calificare, desfășoară pe parcursul a peste 45 de ani Anatolii Rojco.Descarcă

Un remarcabil savant legumicultor, Membru corespondent al AŞM Petru PATRON la 80 de ani

Activitatea ştiinţifică, pedagogică şi organizatorică a membrului corespondent al AŞM, profesorului universitar, doctorului habilitat Petru Patron este dedicată studierii în profunzime a plantelor legumicole sub diferite aspecte.Descarcă

Acad. Mircea Bologa: „Amintiri și speranțe”

Profit de posibilitatea de a-mi exprima sentimentele de mândrie şi dragoste faţă de satul natal Parcova şi faţă de parcoveni. S-au împlinit 463 de ani de la înfiinţarea satului şi este semnificativ faptul că sărbătorim această dată în noiembrie, sfârșitul toamnei, anotimpul cel mai bogat şi agreabil cum sunt şi sătenii mei – binevoitori, harnici, ospitalieri şi oameni de omenie.Descarcă

Personalitate notorie a științelor fizice și inginerești Academicianul Mircea BOLOGA la 80 de ani

Academicianul Mircea Bologa, în pragul celor 80 de ani de la naştere şi celor 60 de ani de activitate în sistemul academic, pasionat în continuare de cercetarea ştiinţifică, rămâne mereu preocupat de aprofundarea investigaţiilor şi valorificarea rezultatelor, în aşteptarea noilor descoperiri ale lumii multilaterale şi neexplorate a electricităţii, cu speranţa că, prin aportul personal şi al numeroşilor săi discipoli, în domeniile de referinţă vor fi înscrise frumoase pagini în cartea Descarcă

Promotoarea școlii etnografice naționale Dr. hab. Zinovia ŞOFRANSKY la 70 de ani

Doctor habilitat Zinovia Şofransky a demonstrat calităţi organizatorice deosebite atât în procesul de cercetare, cât şi în pregătirea cadrelor, rămânând un continuator și un promotor consecvent al tradiţiilor şi ideilor fondatorului Şcolii etnografice autohtone.Descarcă

Fondatorul radioecologiei naționale Doctorul habilitat în biologie Grigore STASIEV la 75 de ani

Realizările ştiinţifice ale savantului Grigore Stasiev sunt apreciate la înalta lor valoare în ţară şi peste hotarele ei. Astfel, la şedinţa plenară a Conferinţei Internaţionale „Organizarea sistemelor de soluri” (Moscova, 2007) lui i-a fost oferită onoarea de a da citirie
primul raport, culegerea respectivă de articole fiind începută cu trei lucrări ale sale.Descarcă