Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Portret

Rectorul Academician versus Academicianul Rector. Academicianul Maria DUCA la 60 de ani

Autor: -
De-a lungul carierei sale, Maria Duca a îndeplinit cu responsabilitate şi abnegație misiunea de a forma oameni de știință în spiritul valorilor şi principiilor academice pe care le promovează constant.Descarcă

De strajă sănătății publice Membrul corespondent al AŞM Viorel Prisacari la 70 ani

Autor: Acad. Gheorghe Duca, Acad. Ion Ababii, dr., conf. univ. Angela Paraschiv
La cei 70 de ani ai săi, spre bucuria şi recunoştinţa numeroşilor colegi, prieteni şi discipoli, îl avem alături pe profesorul universitar Viorel Prisacari, energic, sociabil, mărinimos, înzestrat cu harul investigaţiei şi pătrunderii în misterul ştiinţei, calităţi care-i conturează
personalitatea marcantă ce se bucură de notorietate în rândurile intelectualităţii din republică.Descarcă

Cresctorul de cristale Academicianul Ernest ARUȘANOV la 75 de ani

Este recunoscut în Republica Moldova şi peste hotare ca cercetător de prestigiu în domeniile ce ţin de creşterea cristalelor, caracterizarea magnetică şi optică a materialelor binare şi ternare pentru fotovoltaică, termoelectricitate, optoelectronică şi spintronică.Descarcă

Cucerind cetățile… Membrul corespondent al AȘM Mariana ȘLAPAC la 60 de ani

Mariana Şlapac este părintele unei noi discipline istorice – castelologia comparată, al cărei obiect de studi îl constituie evoluţia arhitecturii militare universale, privită prin prisma surselor, influenţelor și rezistenţelor la influenţe, paralelismelor şi replicilor creatoare.Descarcă

Un prominent botanist ieșean - Academicianul Constantin TOMA la 80 de ani

Academicianul C. Toma relativ devreme s-a manifestat ca o personalitate cu un vast bagaj de cunoștințe profesionale, cu un impresionant număr de monografii publicate pe diferite domenii ale botanicii, biologiei vegetale și generale.Descarcă