Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Portret

Un om al biosferei. Doctorul habilitat în biologie Gheorghe Postolache la 75 de ani

Autor: Dr. hab., prof. univ. Ion Comanici, Dr. Ion Roșca, Dr. Ștefan Lazu
 

Pomicultura ca un crez al vieții: Membrul corespondent al AȘM Vasile BABUC la 85 de ani

Autor: Acad. G. Duca, Acad. B. gaina, Dr. G. Tudorache, Drd. E. Tofan
 

„Galaxia Miron” sau creatorul de geometrii extraordinare. Academicianul Radu MIRON la 90 de ani

Autor: Academician Mitrofan Ciobanu
Anii se perindă necontenit într-un ritm vertiginos pe a timpului eternă cărare. Ajuns la venerabila vârstă nonagenară, reputatul academician Radu Miron a înscris file remarcabile pe răbojul timpului în istoria învăţământului universitar, în istoria ştiinţelor
matematice, în istoria culturii românești.

Un drum lung spre tainele limbii. Doctorul habilitat în filologie Marcu GABINSCHI la 85 de ani

Autor: Dr. hab., prof. univ. Vasile Pavel
În toţi cei 64 de ani de activitate ştiinţifică prodigioasă, dr. hab. Marcu Gabinschi, cercetător pasionat, receptiv, cu deschidere spre comunicare, nu şi-a schimbat locul de muncă. A parcurs un drum lung spre tainele Limbii – factor de reflectare a realităţii, instrument de comunicare şi creaţia cea mai semnificativă a fiecărui popor.

„Omul de carte, omul de bine” - Academicianul Mihai CIMPOI la 75 de ani

Autor: Acad. Eugen Simion
,75, deja,75? Consult D.G.L.R-ul și constat că, întradevăr, Mihai Cimpoi împlinește 75 de ani. G. Călinescu ar spune: sporul lui de ani a ajuns la nu știu câți lustrii.

Polovalență și excelență. Membrul corespondent al AȘM Alexandru Dicusar la 75 de ani

Autor: Acad. Mircea Bologa
Profesorul universitar Alexandru Dicusar e un cercetător de forță în domeniul scientometriei, atenţia principală acordând-o studierii influenţei reciproce a proceselor socio-economice asupra dezvoltării ştiinţifice a societăţii.