Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Portret

Un istoric de talie europeană. Membrul corespondent al AŞM Demir DRAGNEV la 80 de ani

Autor: -
Membrul corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, profesorul universitar, doctorul habilitat în ştiinţe istorice Demir Dragnev este la ora actuală protagonistul uneia din cele mai strălucite şi impresionante cariere în domeniul cercetării istorice academice şi
în cel al învăţământului istoric superior din Republica Moldova.Descarcă

Un explorator apreciat al zonei de interferență dintre istorie și filosofie. Doctorul habilitat Gheorghe Bobână la 70 de ani

Autor: -
Într-un domeniu foarte important al existenţei – viaţa spirituală a poporului nostru – Gheorghe Bobână, într-adevăr, s-a impus ca măsură a lucrurilor prin toate manifestările sale științifice, contribuind prin eforturile spirituale la scoaterea din anonimat a
filosofiei românești.Descarcă

Un venerabil septuagenar. Doctorul în ştiinţe Andrei DORUC la 70 de ani

Autor: -
Medicul şi omul de ştiinţă Andrei Doruc și-a făurit destinul dintr-o aprigă dorinţă de a veni în ajutor oamenilor, din avântul pornirii tinereşti.Descarcă

Rectorul Academician versus Academicianul Rector. Academicianul Maria DUCA la 60 de ani

Autor: -
De-a lungul carierei sale, Maria Duca a îndeplinit cu responsabilitate şi abnegație misiunea de a forma oameni de știință în spiritul valorilor şi principiilor academice pe care le promovează constant.Descarcă

De strajă sănătății publice Membrul corespondent al AŞM Viorel Prisacari la 70 ani

Autor: Acad. Gheorghe Duca, Acad. Ion Ababii, dr., conf. univ. Angela Paraschiv
La cei 70 de ani ai săi, spre bucuria şi recunoştinţa numeroşilor colegi, prieteni şi discipoli, îl avem alături pe profesorul universitar Viorel Prisacari, energic, sociabil, mărinimos, înzestrat cu harul investigaţiei şi pătrunderii în misterul ştiinţei, calităţi care-i conturează
personalitatea marcantă ce se bucură de notorietate în rândurile intelectualităţii din republică.Descarcă